Bildungsinfos Farsi/Dari

صنف هشتم؟ بعدش چه میشود؟ به کدام سوی در14سالگی؟

بعد از صنف هشتم، نوجوانان امکان انتخاب راه‌های گوناگونی برای ادامه تحصیل و آموزش دارند. این ویدئو پاسخ به سوالاتی از این قبیل میدهد: چه نوع مدارس یا مکتب‌هایی‌ وجود دارد؟ یک دوره کارآموزی چیست و چگونه برگزار میشود؟ چه شروطی را باید براورده کرد؟ کجا میتوانم در این زمینه کمک و راهنمایی‌ دریافت کنم؟

Download

 

سوالات متداول در رابطه با مکتب و دوره های کار آموزی

در این ویدئو به مهمترین و متداولترین سوالات شما در زمینه مکتب یا مدرسه و دوره‌های کارآموزی پاسخ داده میشود. چگونه میتوان مکتب یا مدرسه مناسب مرحله بعد و یا فرصت کارآموزی شغلی‌ را پیدا کرد؟ اگر در حین دوره کارآموزی یا در مکتب یا مدرسه مشکلی‌ پیش آمد، چه باید کرد؟ کجا میتوان کمک و راهنمایی‌ دریافت کرد؟

Download

  • © 2024 Bundesarbeitskammer | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65

  • Impressum
  • Datenschutz